Dispozitiv de prelucrare rapidă a probelor pentru detecția și identificarea substanțelor toxice (DIPROT)

Proiect: Dispozitiv de prelucrare rapidă a probelor pentru detecţia şi identificarea substanţelor toxice

Acronim: DIPROT

Program: PN III, Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PTE-2016-0120

Contract de finanţare: 15PTE/2016

Sursa de finanţare: Bugetul de stat şi contribuţie financiară proprie

Valoarea totală a contractului: 2.007.140 lei

  • Sursa 1:660.041 lei
  • Sursa 2:129 lei

Durata proiectului: 24 luni

Perioada de derulare a proiectului: 06.10.2016 – 05.10.2018

 

Contractor: SC ATLAS CORP SRL, www.diprot.ro

Director de proiect: Ing. Dana CIUTAC

 

Consorţiul proiectului

 

Coordonator: SC ATLAS CORP SRL

Director de proiect: Ing. Dana CIUTAC, email: dana.ciutac@gmail.com

 

Partener P1: Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie (CCSACBRNE)

Responsabil de proiect P1: Dr. chim. Nicoleta PETREA, email: nicoleta.petrea@yahoo.com

 

Partener 2: SC ROMTECH SRL

Responsabil de proiect P2: Dr. ing. Gheorghiţă CREŢU, email: gcretu@romtech.ro

 

Descrierea proiectului

Proiectul se referă la transferul tehnologiei de fabricaţie a produsului „Dispozitiv de prelucrare rapidă a probelor pentru detecţia şi identificarea substanţelor toxice” (DIPROT), aflat la nivelul de prototip de cercetare, de la CCSACBRNE către agentul economic SC ATLAS CORP SRL, care dispune de utilajele şi echipamentele necesare realizării prototipului industrial.

Dispozitivul este destinat cercetării CBRN, scopul principal pentru care a fost creat fiind acela de prelucrare rapidă a probelor lichide şi/sau solide “in situ”, în vederea detecţiei şi identificării agenţilor chimici toxici. Asigură creşterea sensibilităţii procesului de detecţie, precum şi scurtarea timpului necesar prelucrării probelor solide şi lichide în vederea identificării substanţelor toxice prin tehnici spectrometrice, venind în sprijinul instituţiilor militare şi civile care deţin aparatură de detecţie şi identificare sau echipelor de intervenţie care trebuie să acţioneze în cazul apariţiei incidentelor de natură chimică (conflicte militare, accidente sau acţiuni teroriste).

Dispozitivul va oferi posibilitatea echipelor de intervenţie să prelucreze probele din zona de interes, „in situ”, într-un mod standardizat, în timp scurt, reducând la minim riscurile asociate manipulării probelor contaminate cu agenţi chimici. Permite nu numai identificarea agenţilor toxici aflaţi în cantităţi reduse în diverse tipuri de matrice, dar şi reducerea duratei necesare prelucrării acestor probe.

 

Rezultate preconizate

Stadiul final care va fi atins la finalul proiectului, TRL6, presupune realizarea prototipului industrial DIPROT, testarea şi evaluarea acestuia într-un mediu relevant pentru condiţiile reale de exploatare, testarea operaţională şi omologarea produsului.

 

Etapa 1: Analiza tehnologiei de fabricaţie DIPROT la nivel industrial

Perioada de derulare: 06.10 – 30.12.2016

Conform planului de realizare a proiectului, în cadrul etapei 1 s-au desfăşurat următoarele activităţi de cercetare:

1.1. Analiza tehnologiei de fabricaţie şi a modului de operare a prototipului de cercetare;

1.2. Stabilirea cerinţelor tehnice, funcţionale şi operaţionale pentru trecerea la nivel industrial.

 

Etapa 2: Execuţie prototip industrial DIPROT

Perioada de derulare: 01.01 – 30.12.2017

Conform planului de realizare a proiectului, în cadrul etapei 2 s-au desfăşurat următoarele activităţi de cercetare:

2.1. Elaborare specificaţie de fabricaţie prototip industrial DIPROT şi stabilirea necesarului de utilaje şi echipamente pentru instalaţia pilot industrial;

2.2. Elaborare specificaţie soft automatizare şi control prototip industrial DIPROT şi stabilirea necesarului de materiale şi echipamente pentru instalaţia pilot industrial;

2.3. Realizarea instalaţiei pilot de fabricaţie a prototipului industrial;

2.4. Întocmirea procedurilor tehnice de operare a prototipului industrial;

2.5. Achiziţia materiilor prime şi materialelor necesare execuţiei prototipului industrial şi efectuarea analizelor de conformitate pentru acestea;

2.6. Execuţie module de prelucrare a probelor;

2.7. Execuţie soft de automatizare şi control prototip industrial DIPROT;

2.8. Realizare prototip industrial DIPROT.

 

Etapa 3: Testarea şi evaluarea prototipului industrial DIPROT. Audituri şi omologări.

Perioada de derulare: 01.01 – 05.10.2018