Documente necesare înscrierii la concursurile pentru posturile vacante

Documentele necesare inscrierii la concursurile pentru posturile vacante pot fi accesat la urmatoarele link-uri:

  1. Metodologia pentru incadrarea pe functii si grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare de executie din ACTTM
  2. Cerere tip inscriere la concurs ACTTM
  3. Declaratie-tip acord verificare acces informatii ACTTM
  4. Declaratie aviz medic
  5. Declaratie aviz securitate
  6. Formular inscriere