Echipament ergonomic de protecţie balistică pentru personalul feminin din structurile sistemului naţional de apărare (FEMBALPROT)

 • Titlul proiectului: Echipament ergonomic de protecţie balistică pentru personalul feminin din structurile sistemului naţional de apărare
 • Acronimul: FEMBALPROT
 • Programul: PNCDI II – Parteneriate în domenii prioritare
 • Codul proiectului: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0679
 • Contract de finanţare: 303/2014
 • Sursa de finanţare: Bugetul de stat şi contribuţie financiară proprie
 • Valoarea totală a contractului:451.125 lei
  • Sursa 1 – de la bugetul de stat:250.000 lei
  • Sursa 2 – contribuţie financiară proprie:125 lei
 • Perioada de derulare a proiectului:07.2014 – 30.09.2017
 • Contractor: Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie
 • Director proiect: : Dr.ing. Teodora ZECHERU

PARTENERI

 • Coordonator proiect

Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie

Şoseaua Olteniţei nr. 225, sector 4, Bucureşti

Director proiect – Dr.ing. Teodora ZECHERU

 

 • Partener P1:

SC STIMPEX SA

Strada Teclu Nicolae nr. 46-48, sector 3, Bucuresti

Responsabil de proiect – Sanziana GRADINARU

 

 • Partener P2:

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE

Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 16, Bucuresti

Responsabil de proiect – Ing. Doina TOMA

.

DESCRIEREA PROIECTULUI

În cadrul acestui proiect se intentioneza indentificarea materialelor şi tehnologiilor disponibile (nu doar comerciale ci şi cele de nivel intermediar dar care ar putea fi implementate) pentru a produce noi materiale compozite pentru echipamente de protecţie balistice ergonomice pentru femeile din sistemul de apărare naţională ţinând cont de ajustarea pe corp şi mobilitatea celui care le poartă.

Scopul principal al proiectului este să aplice un design şi materiale care pot oferi mai mult confort celui care le poartă (personalul feminin) utilizând cele mai bune materiale şi tehnologii disponibile.

Barierele ştiinţifice şi tehnologice ce vor fi îndepărtate de către proiect contau în special în crearea unui nou material compozit sau laminat de protecţie balistică, adaptarea tehnologiilor de producţie a vestelor antiglonţ existente astfel încât să poate fi aplicate de către partenerul industrial, realizarea primului studio antropometric 3D pe grupul ţintă, personalul feminine din sistemul naţional de apărare.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unei noi veste de protecţie balistică ce va fi produsă ţinând cont de anatomia feminină, ce va oferi confort, mobilitate şi posibilităţi de ajustare superioare, în timp ce proprietăţile de rezistenţă balistică vor fi cel puţin similare cu ale vestelor existente.

Îmbunătăţirile aduse de dezvoltarea unui echipament ergonomic de protecţie balistică pentru femei, comparativ cu cele ale vestelor antiglonţ unisex, sunt:

– cel puţin aceleaşi caracteristici de protecţie balistică;

– mobilitate superioară a purtătorului;

– factor de ajustare incomparabil, datorat studiilor antropometrice 3D ce se vor realiza la începutul proiectului, pe un grup ţintă specific;

– noi materiale de protecţie balistică (compozite sau laminate);

– noi tehnologii de producţie pentru vestele de protecţie balistică.

 

REZULTATE PRECONIZATE

 • Acumularea si producerea de cunostinte in domeniul echipamentelor de protectie balistica, in special cele destinate personalului;
 • Publicarea de articole in reviste de circulatie internationala;
 • Comunicari stiintifice la sesiuni si workshop-uri militare si civile;
 • Studii si rapoarte stiintifice;
 • Specificatii tehnice de produs;
 • Model functional;
 • Lot prototip;
 • Rapoarte de testare;
 • Rapoarte de conformitate.

RAPOARTE DE ACTIVITATE

 • Etapa 1 – Studiul factorilor ce influenţează particularităţile echipamentelor de protecţie balistică pentru personalul feminin. Perioada de derulare: 02.07 – 28.11.2014
 • Etapa 2 – Realizare model funcţional de echipament ergonomic de protecţie balistică pentru personalul feminin. Perioada de derulare: 29.11.2014 – 30.11.2015
 • Etapa 3 – Optimizare model functional echipament ergonomic de protecţie balistică pentru personalul feminin. Perioada de derulare: 01.12.2015 – 30.11.2016
 • Etapa 4 – Realizare prototip de echipament ergonomic de protecţie balistică pentru personalul feminin. Perioada de derulare: 01.12.2016 – 30.09.2017

DISEMINARE

 • Lăzăroaie, C. Lăzăroaie, M. Istrate, S. Badea, G. Epure, T. Zecheru, Study on materials available for ballistic protection vest fabrication, International Symposium Priorities of Chemistry for a Sustainable Development, ed. a XII-a, ICECHIM, Bucureşti, România, 27-28 octombrie 2016.
 • Lăzăroaie, D. Toma, F. Alexe, G. Epure, T. Zecheru, Design of ballistic protection equipment for military feminine staff, International Conference Greener and Safer Energetic and Ballistic Systems, Military Technical Academy, Bucharest, ROMANIA, 22-23 May 2015.