ANUNŢ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de cercetător ştiinţific gradul III în Laboratorul sisteme informaţionale geografice din Secţia cercetare ştiinţifică sisteme informaţionale aerospaţiale, ID 732766 din Centrul de Testare – Evaluare și Cercetare Științifică pentru Armamente.

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Notă proba scrisă Menţiunea 

admis/respins

1. Pcc. ing. Barbaresso Mariana-Cristina 10 ADMIS