ANUNŢ cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea posturilor vacante de execuţie de referent debutant şi arhivar debutant la Depozitul intermediar de arhivă tehnică din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Referent debutant

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea 

admis/respins

1. Florescu Adela-Maria-Magdalena Neprezentat RESPINS
2. Predoiu-Matei Maria-Andreea 25 puncte RESPINS
3. Mihăiţă Adriana-Alina 40 puncte RESPINS
4. Camber Dana-Mihaela 80 puncte ADMIS
5. Enache Niculina-Aurelia Neprezentat RESPINS
6. Albon Antonina-Roxana 36 puncte RESPINS

Arhivar debutant

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea 

admis/respins

1. Axente Silvia Neprezentat RESPINS
2. Opriş Maria-Mioara Neprezentat RESPINS

 

Candidatul declarat admis va susţine proba de interviu în data de 23.09.2019, ora 11.00 la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie până la data de 19.09.2019, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Plt.Belgiu Adrian 021/4233058, int. 144/258.