ANUNŢ cu rezultatul analizei dosarelor candidaţilor care au depus cererile de participare la concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor necalificat I la Secţia execuţie subansambluri pentru modele experimentale şi prototipuri din Centrul de testare evaluare şi cercetare ştiinţifică sisteme informatice şi comunicaţii al Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

    În urma publicităţii pentru reluarea organizării concursului de încadrare a funcţiei de muncitor necalificat I la Secţia execuţie subansambluri pentru modele experimentale şi prototipuri din Centrul de testare evaluare şi cercetare ştiinţifică sisteme informatice şi comunicaţii al Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, până la data limită, respectiv 08.11.2018, ora 14.00, dată până la care candidaţii admişi la concurs au avut posibilitatea să îşi exprime în scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date, au depus cererile de participare următoarele persoane:

  1. Beşliu Haralambie;
  2. Moscu Cristian;
  3. Stan Florian.

 

Candidaţii vor susţine proba scrisă în data de 12.11.2018, ora 11.00, la sediul Agenţiei  de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.