Informatii referitoare la procesul de avizare

Conform Ordonanței de Urgență nr 70 din 14 mai 2020:

(1) Centrul de cercetări științifice medico-militare, Centrul de cercetare științifică pentru apărare CBRN1) și ecologie, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“ sunt abilitate să avizeze/autorizeze materialele, componentele, echipamentele și dispozitivele medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.
(2) Avizele/Autorizările emise de instituțiile de la alin. (1) se acordă prin excepție de la prevederile art. 49 și 50 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru detalii vă puteți adresa d-lui colonel doctor inginer Tiberius Tomoiagă, tel. 0722 914 622, email: tiberius.tomoiaga@acttm.ro.

  1. Informații suplimentare cu privire la avizarea dispozitivelor de dezinfectare care utilizează lămpile germicide cu radiații UV 
  2. Informații suplimentare cu privire la avizarea ventilatoarelor fabricate în regim de urgență
  3. Informații privind tunelurile de dezinfecție – comunicat al Institutului Național de Sănătate Publică
  4. Ordinul nr. 566/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale
  5. Procedura de avizare a componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii,  precum și pentru tratatmentul infecției cu virusul SARS-CoV-2
  6. Formular Cerere privind avizarea tehnica temporara