Depozitului Intermediar de Arhivă Tehnică

Printre principalele domenii de competenţă ale acestei structuri, trebuie amintite următoarele:

 • preluarea documentelor şi documentaţiilor tehnice, în copie şi original, de la toate structurile Ministerului Apărării Naţionale şi de la agenţii economici, executanţi de tehnică militară, desfiinţaţi, reorganizaţi, care şi-au schimbat obiectul de activitate;
 • administrarea informaţiilor privitoare la deţinătorii şi utilizatorii de documente şi documentaţie tehnică de orice natură, inclusiv cea de reparaţii;
 • activitatea de rezolvare a petiţiilor în vederea calculării şi recalculării pensiilor (cereri pentru militari şi personalul civil);
 • gestionarea procesului arhivistic specific unui depozit intermediar de documente arhivistice aflat în structura
  Departamentului pentru armamente;

 • gestionarea documentelor, documentaţiei tehnice şi a licenţelor, care constituie proprietate publică şi se află în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
 • gestionarea documentaţiilor modelelor funcţionale şi a prototipurilor pe care, după omologarea produselor, comisiile de omologare le repartizează spre păstrare Depozitului Intermediar de Arhivă Tehnică;
 • recepţionarea documentaţiei tehnice care aparţine Ministerului Apărării Naţionale, creată sau preluată de la terţi;
 • perfecţionarea sistemului şi a procesului de administrare a documentelor şi documentaţiei tehnice prin informatizarea arhivei şi stocarea documentaţiei pe CD;

 • asigurarea relaţiilor de interfaţă între structurile
  Departamentului pentru armamente şi producătorii de tehnică militară sau institute de cercetare-proiectare, prin furnizarea de informaţii, documente şi documentaţii tehnice conform regulamentelor în vigoare;
 • evidenţa documentelor şi documentaţiei tehnice aflată la producătorii de tehnică militară şi institutele de cercetare – proiectare;
 • încheierea de contracte de cesiune pentru documentele şi documentaţia tehnică de licenţă aflată la furnizorii de tehnică militară;
 • gestionarea documentelor şi documentaţiei tehnice pentru produsele în curs de omologare care fac obiectul unor contracte de cercetare cu institute de cercetare ale armatei sau terţi;

 • asigurarea accesului specialiştilor sau furnizorilor de tehnică militară la documentele şi documentaţia tehnică, cu respectarea prevederilor din procedurile în vigoare;
 • organizarea spaţiilor aferente Depozitului Intermediar de Arhivă Tehnică pentru a se putea asigura gradul de securizare a documentaţiei şi documentelor clasificate, conform nivelului de secretizare al acestora

Activităţi şi realizări ale specialiştilor din cadrul Depozitului Intermediar de Arhivă Tehnică:

 • gestionarea documentelor şi documentaţiilor tehnice de apărare (realizate în Ministerului Apărării Naţionale sau achiziţionate din ţară şi străinătate) şi a informaţiilor privitoare la deţinătorii şi utilizatorii de documentaţii, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;

 • asigură activitatea de rezolvare a petiţiilor (cereri pentru militari şi personalul civil), în vederea calculării şi recalculării pensiilor;
 • participarea la recepţia rezultatelor cercetării-proiectării, la decizia asupra înstrăinării, închirierii sau concesionării rezultatelor cercetării-proiectării care aparţin domeniului apărării;
 • prelucrarea electronică şi analizarea documentaţiei, semnalarea necesităţii actualizării sau reproiectării acesteia, organizarea şi executarea arhivării electronice a documentelor şi documentaţiilor în scopul constituirii fondului de asigurare, pe care îl dislocă, în situaţii de criză, la cote prestabilite, prin metoda containerizării, asigurarea cu documentaţie pentru situaţii de mobilizare;
 • preluarea documentelor şi documentaţiilor pentru produsele ieşite din înzestrare, preluarea documentaţiilor de la toate structurile Ministerului Apărării Naţionale şi de la agenţii economici desfiinţaţi, reorganizaţi, care şi-au schimbat obiectul de activitate;
 • asigurarea exercitării dreptului de acces la documentele şi documentaţiile proprietate publică, posibilitatea valorificării rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare şi introducerea în circuitul economic, prin crearea unui mediu favorabil pentru consultare şi eliberare de copii;
 • acordarea asistenţei de specialitate şi îndrumarea activităţii de constituire, ordonare, inventariere, evidenţă, selecţionare, folosire, păstrare şi depozitare a arhivelor militare în unităţile subordonate Departamentului pentru armamente;
 • asigurarea multiplicării documentelor şi documentaţiilor necesare Agenţiei de Cercetare Tehnică şi Tehnologii Militare;
 • asigură activitate de selecţionare a documentaţiilor tehnice şi a documentelor arhivistice;
 • elaborarea procedurilor şi normelor pentru definirea metodelor de lucru în Depozitului Intermediar de Arhivă Tehnică.