Expoziţia Permanentă de Tehnică Militară

Expoziţia Permanentă de Tehnică Militară este structura din cadrul Ministerului Apărării Naţionale care deţine colecţii valoroase şi diversificate de tehnică şi produse militare,  realizate de industria de apărare din ţara noastră şi de diverşi agenţi economici.

plane prototype

Scopul acestei expoziţii este prezentarea tehnicii şi a materialelor militare de producţie românească specialiştilor militari sau civili care se pregătesc în domeniul apărării naţionale, precum şi diferitelor delegaţii străine militare, în vederea cunoaşterii şi promovării realizărilor noastre de tehnică militară la export.

De-a lungul timpului, această expoziţie a fost şi este vizitată în continuare de numeroase delegaţii străine care au dat o înaltă apreciere exponatelor şi colecţiilor de produse militare româneşti, structurate pe principalele domenii specifice celor trei categorii de forţe: terestre, navale şi aeriene; multe dintre aceste produse prezentate aici au fost promovate la export şi au fost bine apreciate de utilizatori.

De asemenea, în cadrul campaniei de promovare a profesiei militare, s-a organizat „ Ziua porţilor deschise” şi au fost invitaţi elevi şi profesori de la licee şi diferite şcoli generale care au fost foarte interesaţi de programele de pregătire pentru profesia militară. S-au organizat deseori vizite în cadrul planurilor privind activităţile de învăţământ în teren, la care au participat studenţi din instituţii militare, din academii ale categoriilor de forţe armate şi de la Colegiul Naţional de Apărare.

În cadrul acestei structuri, se observă preocuparea permanentă pentru modernizarea bazei tehnico-materiale cu mobilier, aparatură electronică şi electrică necesare desfăşurării în cele mai bune condiţii a activităţilor specifice expoziţiei, precum şi cu înnoirea permanentă a exponatelor.