Materiale compozite polimerice cu aplicabilitate în producţia echipamentelor utilizate la protecţia împotriva agenţilor chimici şi stresului dinamic (DUALPROTECTMAT)

DATE GENERALE

 • Sursa de finantare: Bugetul de stat
 • Programul: PNCDI II – Parteneriate in domenii prioritare
 • Codul proiectului: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0707
 • Contract de finantare: 285/2014
 • Titlul proiectului: Materiale compozite polimerice cu aplicabilitate in productia echipamentelor utilizate la protectia impotriva agentilor chimici si stresului dinamic
 • Acronimul: DUALPROTECTMAT
 • Valoarea totala a contractului: 1.150.000 lei
  • Sursa 1 – de la bugetul de stat: 1.000.000 lei
  • Sursa 2 contributie financiara proprie: 150.000 lei
 • Durata proiectului: 39 luni
 • Perioada de derulare a proiectului: 02.07.2014 – 30.09.2017
 • Contractor: Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie

PARTENERI

 • Coordonator proiect
  Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie
  Soseaua Oltenitei nr. 225, sector 4, Bucuresti, web site: www.nbce.ro
  Director proiect – Dr.ing. Razvan PETRE; e-mail: petre.razvan@gmail.com
 • Partener P1
  Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
  Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, Bucuresti, web site: pub.ro
  Responsabil de proiect – Prof.dr.ing. Gheorghe HUBCA; gheorghe_hubca@yahoo.com
 • Partener P2
  SC STIMPEX SA
  Strada Teclu Nicolae nr. 46-48, sector 3, Bucuresti, web site: http://www.stimpex.ro
  Responsabil de proiect – Dr.ing. Vasile SOMOGHI; v_somoghi@yahoo.com
 • Partener P3
  SC EUROPLASTIC SRL
  Bulevardul Timisoara nr. 98E, sector 6, Bucuresti, web site: http://www.europlastic.ro
  Responsabil de proiect – Ing. Marcel IONESCU; info@europlastic.ro

ETAPE

 • ETAPA 1 – Sinteza si caracterizarea unor micro- si nano- structuri carbonice
 • Perioada de derulare: 30.06 – 31.12.2014
 • ETAPA 2 – Fabricarea si caracterizarea materialelor compozite polimerice pentru protectia la agenti chimici si stres dinamic
 • Perioada de derulare: 01 – 31.12.2015
 • ETAPA 3 – Stabilirea compozitiei optime a materialelor compozite polimerice pentru protectia la agenti chimici si stres dinamic
 • Perioada de derulare: 01 – 31.12.2016
 • ETAPA 4 –Demonstrativ pentru productia materialelor compozite polimerice
 • Perioada de derulare: 01.01 – 30.09.2017

REZULTATE OBŢINUTE

 • Au fost obţinute noi materiale compozite polimerice cu ajutorul cărora au fost îmbunătăţite performanţele echipamentelor de protecţie balistică şi chimică.
 • Echipamentele nou realizate au fost testate şi s-a demonstrat că prezintă caracteristici de protecţie superioare faţă de cele existente în dotare la momentul actual.