Noi catalizatori şi fotocatalizatori pentru decontaminarea şi detoxifierea agenţilor chimici de luptă (DETOXCHEM)

DATE GENERALE

Titlul proiectului: Noi catalizatori şi fotocatalizatori pentru decontaminarea şi detoxifierea agenţilor chimici de luptă

Acronimul: DETOXCHEM

Programul: PNCDI II – Parteneriate în domenii prioritare

Codul proiectului: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1468

Contract de finanţare: 306/2014

Sursa de finanţare: Bugetul de stat şi contribuţie financiară proprie

Valoarea totală a contractului: 1.535.000 lei

 • Sursa 1 – de la bugetul de stat: 250.000 lei
 • Sursa 2 – contribuţie financiară proprie: 000 lei

Durata proiectului: 30 luni

Perioada de derulare a proiectului: 01.07.2014 – 30.09.2017

Contractor: SC STIMPEX SA

Director proiect: Dr. Ştefan NEAŢU, e-mail: stefan_neatu@yahoo.com

 

PARTENERI

Coordonator proiect

SC STIMPEX SA

Strada Teclu Nicolae nr. 46-48, sector 3, Bucureşti, web site: www.stimpex.ro

Director proiect – Dr. Ştefan NEAŢU; e-mail: stefan_neatu@yahoo.com

Partener P1:

Ministerul Apărării Naţionale prin  Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie

Şoseaua Olteniţei nr. 225, sector 4, Bucureşti, web site: www.nbce.ro

Responsabil de proiect – Dr.chim. Nicoleta PETREA; nicoleta.petrea@yahoo.com

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul îşi propune dezvoltarea unor tehnologii inovatoare de decontaminare şi detoxifiere a agenţilor chimici de luptă şi a altor substanţe chimice foarte toxice, împreună cu dezvoltarea unor echipamente adecvate de aplicare. Rezultatele proiectului vor avea un aport imediat în gestionarea situaţiilor de criză ce implică agenţi chimici de luptă sau substanţe chimice extrem de toxice, cu introducerea sistemelor noastre de decontaminare şi detoxifiere în dotarea echipelor de intervenţie specializate ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Ministerului Apărării Naţionale sau a altor structuri ale Sistemului Naţional de Apărare. Tehnologia propusă în acest proiect este mult mai puţin poluantă în comparaţie cu tehnologiile existente şi va avea un randament ridicat, în afara decontaminării rapide asigurând şi detoxifierea totală a agenţilor chimici de luptă şi a produşilor lor de degradare. Proiectul îşi propune dezvoltarea de noi materiale care pot fi folosite în procesele de decontaminare şi detoxifiere şi, de asemenea, dezvoltarea de protocoale şi tehnologii de decontaminare şi detoxifiere a agenţilor chimici de luptă. Pentru atingerea acestor obiective, parteneriatul format din SC STIMPEX SA şi CCSACBRNE se va implica în dezvoltarea de noi catalizatori şi fotocatalizatori şi noi sisteme de aplicaţii de înaltă eficienţă. Echipele de cercetare care alcătuiesc Consorţiul sunt echipe complementare şi au experienţă în dezvoltarea în comun a unor proiecte de cercetare importante.

 

REZULTATE PRECONIZATE

 • Metode de preparare a unor sisteme catalitice şi fotocatalitice
 • Modele experimentale: sisteme catalitice şi fotocatalitice eficiente în decontaminarea/ detoxifierea agenţilor chimici de luptă
 • Protocoale de decontaminare şi detoxifiere a agenţilor chimici de luptă
 • Tehnologii de decontaminare şi detoxifiere a agenţilor chimici de luptă

 

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Etapa 1 – Proiectarea şi sinteza de noi sisteme catalitice şi fotocatalitice eficiente în decontaminarea/detoxifierea agenţilor chimici de luptă

Perioada de derulare: 01.07 – 30.12.2014

Conform planul de realizare a proiectului, în cadrul etapei 1 s-au desfăşurat următoarele activităţi de cercetare:

 • Proiectarea de noi sisteme catalitice capabile să realizeze descompunerea rapidă a agenţilor chimici de luptă;
 • Proiectarea de noi sisteme nanocompozite de tipul semiconductor/carbon;
 • Degradarea catalitică a unor simulanţi ai agenţilor chimici de luptă;
 • Diseminarea rezultatelor.

Etapa 2 – Dezvoltarea metodelor de preparare a sistemelor catalitice şi fotocatalitice şi realizarea reacţiilor de descompunere a agenţilor chimici de luptă şi a unor simulanţi ai acestora

Perioada de derulare: 01.01 – 30.12.2015

Conform planul de realizare a proiectului, în cadrul etapei 2 s-au desfăşurat următoarele activităţi de cercetare:

 • Sinteze de noi sisteme catalitice (pe bază de complecşi metalici de La) capabile să realizeze descompunerea rapidă a compuşilor toxici;
 • Sinteza de noi sisteme compozite de tipul solide micro/mezoporoase/semiconductori fotoactivi;
 • Degradarea fotocatalitică a unor simulanţi ai agenţilor chimici de luptă;
 • Diseminarea rezultatelor.

Etapa 3 – Sinteza de noi sisteme catalitice şi fotocatalitice capabile să realizeze descompunerea/detoxifierea rapidă a agenţilor chimici de luptă

Perioada de derulare: 01.01 – 30.12.2016

Conform planului de realizare a proiectului, în cadrul etapei 3 s-au desfăşurat următoarele activităţi de cercetare:

 • Sinteza de noi sisteme catalitice (pe bază de complecşi metalici de Cu şi Zn) cu aplicaţii în descompunerea rapidă a compuşilor toxici;
 • Sinteza de noi materiale multifuncţionale compuse din materiale poroase şi nanoparticule metalice;
 • Realizarea reacţiilor de degradare catalitică şi fotocatalitică a agenţilor chimici de luptă;
 • Dezvoltarea de protocoale de decontaminare şi detoxifiere a agenţilor chimici de luptă;
 • Diseminarea parţială a rezultatelor: publicarea rezultatelor în reviste naţionale şi internaţionale.

Etapa 4 – Sinteza la scală medie a sistemelor catalitice şi fotocatalitice. Dezvoltarea de tehnologii şi proceduri practice de decontaminare şi detoxifiere a agenţilor chimici de luptă

Perioada de derulare: 01.01 – 30.09.2017

Conform planului de realizare a proiectului, în cadrul etapei 4 au fost prevăzute următoarele activităţi de cercetare:

 • Evaluarea parametrilor critici în prepararea la scală medie a celor mai eficiente sisteme catalitice şi fotocatalitice;
 • Prepararea la scală medie a sistemelor catalitice şi fotocatalitice selectate;
 • Dezvoltarea de tehnologii de decontaminare şi detoxifiere a agenţilor chimici de luptă;
 • Efectuarea de demonstraţii practice în poligoane autorizate şi validarea proceselor de degradare a agenţilor chimici de luptă;
 • Diseminarea finală a rezultatelor.