Prestări de servicii

Prestare servicii pentru beneficiari din afara MApN se realizează conform ordinului ministrului M82 din 2008 şi constau în:

 • Testare si evaluare la sol şi in zbor a produselor aeronautice
 • Bilanţuri şi autorizări de mediu
 • Determinări ale nivelului câmpului electromagnetic
 • Testare şi evaluare zgomote şi vibraţii la bordul navelor sau radiate în mediul marin
 • Recepţii şi testări la sol şi în zbor pentru aeronave şi echipamente fabricate şi/sau reparate de agenţi economici sau unităţi de reparaţie din tară şi străinătate;
 • Testarea altor tipuri de tehnică militară

De asemenea, ACTTM prin laboratoarele acreditate RENAR poate executa următoarele prestări de servicii:

 • control nedistructiv al echipamentelor, prin Laboratorul Cercetare Ştiinţifică Şi Control Nedistructiv
 • de încercări ale echipamentelor CBRN, prin Laboratorul Echipamente de Protecţie CBRN
 • de încercări explozivi şi mijloace exploziv-incendiare, prin Laboratorul de Analiză, Sinteză Şi Încercări Explozivi Şi Mijloace Exploziv-Incendiare
 • de analize chimice și testări, prin Laboratorul de Analize Chimice Şi Testări
 • de încercări pentru protecție balistică și pirotehnice, prin Laboratorul de Încercări Pentru Protecţie Balistică Şi Pirotehnice
 • de încercări în domeniul acustic și hidroacustic, prin Laborator Acustică şi Hidroacustică       

            Atribuirea contractelor de colaborare se face către acele instituţii de profil, care au capabilităţile tehnice şi resursele necesare pentru execuţia şi finalizarea acestora, în conformitate cu cerinţele tehnice elaborate de colectivul de cercetare şi în conformitate cu cerinţele rezultate din dispoziţia secretarului de stat privind implementarea AQAP.

            Capabilităţile tehnice ale colaboratorilor sunt evaluate în baza rezultatelor colaborărilor anterioare, pentru a se asigura continuitatea activităţilor derulate în cadrul proiectelor.

            Recepţia rezultatelor contractelor de colaborare se face în baza prevederilor contractuale, a caietului de sarcini şi a planului de supraveghere a calităţii (când este solicitat). Recepţia se execută de o comisie specifică fiecărui proiect în parte.