Proiecte în desfășurare

Nr. crt. Denumire proiect,
nr. contract
Denumire activitate Centru executant
1 Biogeneratori de energie: Proiectare de noi electrocatalizatori pentru PEMFC (celule de combustie) pe bază de bioetanol cu aplicații pentru echipamente portabile
(ERGBIOGEN)
Optimizarea sistemelor deja preparate CCŞACBRNEE
2 Materiale compozite polimerice cu aplicabilitate în producţia echipamentelor utilizate la protecţia împotriva agenţilor chimici şi stresului dinamic
(DUALPROTECTMAT)
Demonstrativ pentru producţia MCP CCŞACBRNEE
3 Noi catalizatori şi fotocatalizatori pentru decontaminarea şi detoxifierea agenţilor chimici de luptă
(DETOXCHEM)
Sinteza la scală medie a sistemelor catalitice și fotocatalitice. Dezvoltarea de tehnologii și proceduri practice de decontaminare și detoxifiere a agenților chimici de luptă CCŞACBRNEE
4 Dispozitiv de prelucrare rapidă a probelor pentru detecția și identificarea substanțelor toxice
(DIPROT)
Execuție prototip industrial DIPROT CCŞACBRNEE
5 Trusă individuală de decontaminare imediată
(TIDI)
Execuție lot prototip industrial Trusă Individuală de Decontaminare Imediată CCŞACBRNEE
6 Structuri compozite modulare pentru protectia împotriva efectelor complexe ale dispozitivelor explozive improvizate
(Ied-protect)
Demonstrarea funcţionalităţii si utilităţii modelului. Protejarea drepturilor de proprietate pentru cercetare industriala. Diseminarea finală a rezultatelor CCŞACBRNEE
7 Echipament ergonomic de protecţie balistică pentru personalul feminin din structurile sistemului naţional de apărare
(FEMBALPROT)
Contract nr. 303/2014
Realizare prototip de echipament ergonomic de protecţie balistică pentru personalul feminin CCŞACBRNEE
8 Structuri compozite hibride simulatoare de corp uman utilizate pentru evaluarea impactului dinamic în medii cu potenţial de risc ridicat
(HYBRIDSIM)
Evaluarea finală a structurilor compozite hibride utilizate ca simulatori ai corpului uman CCŞACBRNEE
9 Sistem inovativ sustenabil pentru auto-decontaminarea fotocatalitică a echipamentelor de protecţie CBRN
(CB-PhotoDeg)
Produs integrat sustenabil CCŞACBRNEE
10 Sistem de protecţie împotriva exploziei, agenţilor chimici şi biologici, destinat echipării clădirilor
(DOORANTIEX)
Etapa II. Stabilirea unor soluţii constructive din perspectiva protecţiei la explozie şi la agenţi chimici şi biologici şi testarea acestora pe modele la scară redusă CCŞACBRNEE
11 Sistem de protecţie antiexplozie pentru echiparea vehiculelor
(CREWPROTECT)
Proiectarea, realizarea şi testarea demonstratorului. Protejarea drepturilor de proprietate pentru cercetare industrială. Diseminarea rezultatelor. CCŞACBRNEE
12 Concept de componentă de luptă exploziv-fugasă cu efect crescut
(BEHEWC)
Realizarea încărcăturilor explozive. Testarea încărcăturilor RDX-folie de Al şi TNT-folie de Al. Întocmire raport de testare. Simularea numerică a fragmentării unui strat de folie în funcţie de natura explozivului. Diseminarea rezultatelor. CCŞACBRNEE
13 Sistem cumulativ diedric flexibil pentru tăierea sub apă a structurilor metalice
(FlexMetCut)
Cercetări experimentale privind obţinerea sistemului cumulativ diedric flexibil pentru utilizarea în apă la nivel de model experimental CCŞACBRNEE
14 Dezvoltarea unui generator de energie portabil – tip alimentator, bazat pe electrochimia hidrogenului, destinat menţinerii suportului energetic al echipamentelor combatanţilor în câmpul tactic
(OutHyPower)
Realizarea şi testarea modelului experimental al generatorului portabil de producere a energiei CCŞACBRNEE
15 Infrastructură pentru evaluarea compatibilităţii electromagnetice a sistemelor hardware/software, integrate în platforme terestre şi aerospaţiale
IxCEM
Fundamentarea soluţiei tehnice  și proiectarea infrastructurii de evaluare a compatibilităţii electromagnetice a sistemelor hardware/software integrate in platforme tereste si aerospațiale CTECŞSIC
Realizarea infrastructurii de evaluare a compatibilităţii electromagnetice a sistemelor hardware/software integrate in platforme tereste si aerospațiale CTECŞSIC
16 Mecanisme criptografice in cloud sub controlul exclusiv al utilizatorului
MC3Ex
Etapa 2. Elaborare business case-uri, arhitectura si cerinte
Etapa 3. Detaliere cerinte si dezvoltare experimentala
Etapa 4. Dezvoltare testare si validare prototipuri
17 Sisteme şi Platformă Inteligentă de Analiză Video şi Audio
SPIA – VA
Etapa 1Etapa 1: Analiza stadiului actual de dezvoltare tehnologică şi a sistemelor relevante existente CTECŞSIC
18 Sistem balistic de calibru mic, rapid convertibil pentru acțiuni letale și neletale – CONPOSE Etapa 4 – Realizarea demonstratorului tehnologic cu ţevi balistice. Demonstrarea viabilităţii şi utilităţii unui sistem de tip CONPOSE CTECŞA
19 Sistem optoelectronic complex pentru observare și analiză multispectrală – SOIM  Etapa 4 – Realizarea modelului
experimental al SOIM
CTECŞA
20 Sistem de protecţie impotriva impacturilor de energie mare şi a exploziilor folosind materiale poroase imbibate cu lichide -PROTHEIS Etapa 4: Continuarea evaluării şi protejarea modelului funcţional multi-celular (Matricea cu celule M-SAC) CTECŞA
21 Sistem de protecţie antiexplozie pentru echiparea vehiculelor – CREWPROTECT Etapa 4: Proiectarea, realizarea şi testarea demonstratorului. Protejarea drepturilor de proprietate pentru cercetare industriaslă. Diseminarea rezultatelor CTECŞA
22 Platforme UAV (vehicule aeriene fără pilot uman) cu capabilităţi dedicate şi infrastructură suport,    pentru aplicaţii în misiuni de securitate naţională CTECŞA
23 „Sistem pentru detecţie, localizare, urmărire şi identificare a factorilor de risc la adresa obiectivelor de importanţă strategică din zone  de litoral” – SIROLC Testare-evaluare model funcţional SIROLC CCŞFN
24 Tehnologii spaţiale în managementul dezastrelor şi crizelor majore, manifestate la nivel local, naţional şi regional – SPERO ACTTM – A