Standarde

Standardizarea militară este o activitate complexă al cărei scop principal îl reprezintă atingerea şi menţinerea interoperabilităţii cu armatele ţărilor aliate. Ca orice activitate complexă, pentru a-şi atinge scopul, activitatea de standardizare trebuie să fie organizată şi mai ales desfăşurată cu rigurozitate şi coerenţă.

         Activităţile legate de standardizare propriu-zisă în ACTTM se desfăşoară in conformitate cu următoarele documente:

 • Ordinul ministrului apărării naţionale M.S. 136 din 02.11.2012 “Std-1, Instrucţiuni privind standardizarea în domeniul militar”;
 • Procedurile operaţionale PO-02512-50.01-001 şi  PO-02512-50.01-002;
 • Programul anual de acceptare şi implementare a acordurilor de standardizare NATO (STANAG) în anul 2015”;
 • „Planul multianual de acceptare a acordurilor de standardizare NATO (STANAG) pentru perioada 2014-2019”;
 • Dispoziţii privind iniţierea procesului de standardizare (DIPS).

       STADIUL ACTUAL DE ÎNDEPLINIRE A SARCINILOR DE STANDARDIZARE

       ACTTM, în calitate de structură responsabilă, are în acest moment în responsabilitate un număr de 162 acorduri/recomandări de standardizare NATO (acceptate, acceptate fără implementare, neacceptate, în curs de acceptare în perioada 2014-2018, implementate, implementate parţial, în curs de implementare, etc.). S-a ajuns la această cifră ca urmare a redistribuirii standardelor avându-se în vedere apartenenţa  la structurile  responsabile a reprezentanţilor naţionali la grupurile de lucru NATO (conform cu prevederile  din M.S. 136 din 02.11.2012). Situaţia actuală a îndeplinirii sarcinilor de standardizare privind acceptarea/aprobarea şi implementarea acordurilor/recomandărilor de standardizare NATO arată astfel:

 • STANAG/STANREC discutate în GLAS cu termen de implementare în anii următor – 59,
 • STANAG/STANREC discutate în GLAS şi implementate – 92,
 • STANAG/STANREC în aşteptare (Planul multianual + RD) – 7,
 • STANAG/STANREC restanţe la acceptare – 1,
 • STANAG/STANREC discutate în GLAS, restanţe la implementare – 3.
 1. Situaţia acceptării/aprobării acordurilor/recomandărilor de standardizare NATO

       În ceea ce priveşte poziţia naţională, pentru acordurile/recomandările de standardizare din responsabilitatea ACTTM, situaţia arată astfel:

 • Acceptare şi implementare – 110,
 • Acceptare cu rezerve şi implementare – 2,
 • Acceptare şi implementare viitoare – 36,
 • Acceptare cu rezerve şi implementare viitoare – 1
 • Aprobare STANREC – 2,
 • Neacceptare – 1,
 • Neparticipare – 2,
 • În aşteptare (Planul multianual + RD) – 7,
 • Restanţe acceptare – 1.
 1. Situaţia implementării acordurilor/recomandărilor de standardizare NATO
 • STANAG/STANREC implementate – 82,
 • STANAG/STANREC implementate parţial – 13,
 • STANAG/STANREC restanţă la implementare – 3.
 1. STADIUL ÎNDEPLINIRII SARCINILOR DE STANDARDIZARE PENTRU ANUL 2015

       În conformitate cu „Programul anual de acceptare şi implementare a acordurilor de standardizare NATO (STANAG) în anul 2015” ACTTM a fost desemnată structură responsabilă pentru acceptarea unui număr de 8 acorduri de standardizare NATO promulgate.

       În ceea ce priveşte componenta neplanificată (RD), ACTTM a primit solicitarea de acceptare (DIPS) pentru un număr de 5 acorduri/recomandări de standardizare NATO cu termen 2015. La acestea s-au adăugat 1 STANAG restant din anul precedent.

       Din totalul de 14 acorduri de standardizare, au fost elaborate şi transmise PROPUNERILE de acceptare/aprobare pentru un număr de 11 STANAG/STANREC (6 STANAG pe componenta planificată, 5 STANAG/STANREC din componenta neplanificată), două acorduri de standardizare urmând a fi discutate în GLAS şi transmise propunerile de acceptare până la sfârşitul lunii februarie 2015, iar un STANAG a fost anulat (STANAG 3786 (ed.4)).

       În cadrul „Programului anual de acceptare şi implementare a acordurilor de standardizare NATO (STANAG) în anul 2015”, la Capitolul II „Standarde planificate pentru implementare” au figurat ca sarcini de standardizare elaborarea documentelor de implementare pentru un număr de 10 acorduri de standardizare NATO acceptate anterior de către ACTTM în calitate de structură responsabilă. În baza acestui program ACTTM a elaborat în colaborare cu Departamentul pentru armamente un număr de 9 documente de implementare (dispoziţii ale Secretarului de stat pentru armamente) şi a fost solicitată structurilor colaboratoare confirmarea de implementare. iar un STANAG a fost anulat (STANAG 4491 (ed.1)). La acestea s-a adăugat elaborarea documentului de implementare (standard militar tehnic) pentru un STANAG restant din anul precedent. În total au fost implementate (şi au fost transmise confirmările de implementare către organizaţia de standardizare din cadrul NATO) 11 acorduri de standardizare (STANAG) aflate în responsabilitatea ACTTM.

      

 

 

 

LISTA ACORDURILOR DE STANDARDIZARE NATO (STANAG) ACCEPTATE ŞI IMPLEMENTATE ÎN ANUL 2015

ACORDURI DE STANDARDIZARE NATO (STANAG) ACCEPTATE

       În anul 2015 au fost acceptate 11 acorduri/recomandări de standardizare NATO, incluse înProgramului anual de acceptare şi implementare a acordurilor de standardizare NATO (STANAG) în anul 2015” sau transmise cu solicitare de acceptare (DIPS):

 • STANAG 4173 (Ed.1) – ″25 mm x 137 AMMUNITION″
 • STANAG 4326 (Ed.2) – ″NATO FUZE CHARACTERISTICS DATA – AOP-8″
 • STANAG 4364 (Ed.2) – ″WATERPROOF CLOTHING″
 • STANAG 4369 (Ed. 1) – ″DESIGN REQUIREMENTS FOR INDUCTIVE SETTING OF LARGE CALIBRE PROJECTILE FUZES″
 • STANAG 4518 (Ed.1) – ″SAFE DISPOSAL OF MUNITIONS, DESIGN PRINCIPLES AND REQUIREMENTS AND SAFETY ASSESSMENT″
 • STANAG 4491 (Ed.2) – ″EXPLOSIVES, THERMAL SENSITIVENESS AND EXPLOSIVENESS TESTS″
 • STANAG 2470 (Ed.2)(RD1) – ″PROBABILISTIC DETERMINATION OF WEAPON DANGER AREAS – ARSP-2, Vol. I, Edition B″
 • STANAG 4560 (Ed.3)(RD1) – ″ELECTRO-EXPLOSIVES DEVICES, ASSESSMENT AND TEST METHODS FOR CHARACTERIZATION″
 • STANAG 4452 (Ed.1) (RD1) – ″GUIDANCE ON SOFTWARE SAFETY DESIGN AND ASSESSMENT OF MUNITION – RELATED COMPUTING SYSTEMS″
 • STANAG 4666 (Ed.1)(RD1) – ″EXPLOSIVE MATERIALS: ASSESSMENT OF AGEING OF POLYMER BONDED EXPLOSIVES (PBXS), CAST-CURE COMPOSITIONS USING INERT OR ENERGETIC BINDER″
 • STANAG 4635 (Ed.1) – ″SM STANAG 4635-2015 „MODELUL ÎMPRĂŞTIERII LOVITURILOR LA TRAGEREA CU ARMAMENTUL DE ARTILERIE NATO”

ACORDURI DE STANDARDIZARE NATO (STANAG) IMPLEMENTATE

     În anul 2015 au fost elaborate documentele de implementare pentru 11 acorduri de standardizare NATO.:

 • STANAG 4201 (Ed.1) – MARKING OF RIOT CONTROL AND TRAINING CANISTERS (D.A.-3/2015 –DISPOZIŢIA SECRETARULUI DE STAT PENTRU ARMAMENTE pentru implementarea prevederilor STANAG 4201 (Ed.1))
 • STANAG 4328 (Ed.2) – GUIDELINES TO IMPROVE NUCLEAR RADIATION PROTECTION OF MILITARY VEHICLES – AEP-14 (A.-4/2015 – DISPOZIŢIA SECRETARULUI DE STAT PENTRU ARMAMENTEpentru implementarea prevederilor STANAG 4328 (Ed.2))
 • STANAG 4383 (Ed. 1) – 12,7 MM (.50) AMMUNITION PACKED AS LINKED BELTS (D.A.-5/2015 –DISPOZIŢIA SECRETARULUI DE STAT PENTRU ARMAMENTE pentru implementarea prevederilor STANAG 4383 (Ed.1))
 • STANAG 4490 (Ed.1) – EXPLOSIVES, ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVITY TEST(S) (A.-12/2015 – DISPOZIŢIA SECRETARULUI DE STAT PENTRU ARMAMENTE pentru implementarea prevederilor STANAG 4490 (Ed.1))
 • STANREC 4498 (Ed.1) – SOLDIER SYSTEMS REPRESENTATIVE TARGETS, HELICOPTERS AND UNARMORED VEHICLES (A.-6/2015 – DISPOZIŢIA SECRETARULUI DE STAT PENTRU ARMAMENTEpentru implementarea prevederilor STANAG 4498 (Ed.1))
 • STANAG 4500 (Ed.1) – PROCEDURES TO DETERMINE FIELD ARTILLERY MUZZLE VELOCITY MANAGEMENT, INTERCHANGEABILITY AND PREDICTION (A.-7/2015 – DISPOZIŢIA SECRETARULUI DE STAT PENTRU ARMAMENTE pentru implementarea prevederilor STANAG 4500 (Ed.1))
 • STANAG 4520 (Ed.1) – RIFLE LAUNCHED GRENADES SYSTEMS, DESIGN SAFETY REQUIREMENTS AND SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE EVALUATION (A.-8/2015 – DISPOZIŢIA SECRETARULUI DE STAT PENTRU ARMAMENTE pentru implementarea prevederilor STANAG 4520 (Ed.1))
 • STANAG 4568 (Ed.1) – PROCEDURES TO DETERMINE THE LEVELS OF PERFORMANCE (MUZZLE VELOCITY, PRESSURE) AND ASSOCIATED QUALITY OF IN-SERVICE LARGE CALIBRE PROPELLING CHARGE LOTS (A.-9/2015 – DISPOZIŢIA SECRETARULUI DE STAT PENTRU ARMAMENTE pentru implementarea prevederilor STANAG 4568 (Ed.1))
 • STANAG 4617 (Ed.1) – MINIATURISED PIEZO-ELECTRIC PRESSURE GAUGES – AEP-51 (A.-10/2015 – DISPOZIŢIA SECRETARULUI DE STAT PENTRU ARMAMENTE pentru implementarea prevederilor STANAG 4617 (Ed.1))
 • STANAG 4624 (Ed.1) – SM STANAG 4624-2013 (Ed.1) „Muniţie 30 mm × 173”
 1. Colaborarea cu alte structuri

     Specialiştii din agenţie au participat în calitate de experţi în peste treizeci de Grupuri de Lucru constituite la nivelul altor structuri responsabile în domeniul standardizării militare din MApN (DpA, SMFT, SMFN, SMFA, DCI, CLI, CNMC, ATM, UNAp, etc.) în vederea acceptării şi implementării unor Standarde şi Publicaţii NATO şi a elaborării unor standarde militare tehnice.

În anul 2015 au fost implementate în ACTTM cinci acorduri de standardizare NATO aflate în responsabilitatea altor structuri şi au fost transmise acestora confirmările de implementare.

     La  Cursul de specializare în standardizare militară organizat la UNAp în 2015 nu a participat din partea ACTTM nici un specialist, însă în anii anteriori au absolvit acest curs doi specialişti din cadrul agenţiei.

 1. PARTICIPAREA LA GL NATO

       Prin natura competenţelor şi atribuţiilor pe care le are, ACTTM  este reprezentată în cadrul grupurilor de lucru NATO şi în cadrul grupurilor de lucru organizate la nivel european de AGENŢIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRARE (EDA) şi COMISIA EUROPEANĂ DE STANDARDIZARE (CEN).

 1. AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE are reprezentanţi naţionali la grupurile de lucru NATO şi grupurile şi subgrupurile de lucru NATO pentru standardizare din subordinea acestora.

REPREZENTANŢI NAŢIONALI LA GRUPURILE DE LUCRU NATO ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII

Grupul CNAD pentru siguranţa muniţiilor (CASG), AC/326

Subgrupul CNAD, AC/224, SG2

Subgrupul CNAD, AC/225, LCG1

Subgrupul CNAD, AC/225, LCG3

Subgrupul CNAD, AC/225, JCGCBRN – PPSG (Physical Protection)

Subgrupul CNAD, AC/225, JCGCBRN – DIMSG (Detection, Identification and Monitoring)

Subgrupul CNAD, AC/225, JCGCBRN – SIBCRASG (Sampling, Identification of Biological, Chemical and Radiological Agents)

Subgrupul CNAD, AC/225, JCGCBRN – RNDSG (Radiological and Nuclear Defence)

Subgrupul CNAD, AC/323, STB – STO IST (Tehnologia sistemelor informatice)

Subgrupul CNAD, AC/323, STB – STO SCI (Concepte sistemice şi integrări)

Subgrupul CNAD, AC/323, STB – STO AVT (Tehnologia aplicată vehiculelor)

Subgrupul CNAD, AC/323, STB – STO SET (Senzori şi tehnologii electronice)

Subgrupul CNAD, AC/323, STB – STO NMSG (Grupul NATO pentru modelare şi simulare)

Subgrupul CNAD, AC/326, SG B (Sub-Group on Ammunition System Design and Assesment)

Subgrupul CNAD, AC/327, WG/3

Subgrupul CNAD, AC/327, WG/6

Aspecte privind participarea la GL NATO Std.:

– 2012 – 2013 Grupul CNAD, AC/326 – elaborarea poziţiei naţionale a României referitoare la conţinutul documentului „Terms of reference for the CNAD Ammunition Safety Group AC/ 326“;

– 2012 – 2013 Grupul AC/225, LCG/3 – activităţi privind stabilirea poziţiei M.Ap.N. referitoare la problematica standardizării în cadrul NATO a armamentului şi muniţiei calibru 152 mm;

– 2014 – Grupul CNAD, AC/326, SG/A – activităţi pentru actualizarea secţiunii României din cadrul publicaţiei NATO AOP-7 Ed. C „Manual of Tests Data Requirements for the Qualification of Explosive Materials for Military Use”.

– 2015 – ACTTM prin reprezentantul naţional la grupurile de lucru NATO LCG1 Land Capability Group respectiv CNAD AMMUNITION SAFETY GROUP AC 326 a efectuat următoarele:

 • analizarea acordurilor de standardizare NATO aferente domeniilor menţionate anterior;
 • diseminarea la structurile colaboratoare din categoriile de forţe a unor documente primite de la secretariatele grupurilor de lucru NATO menţionate astfel:
  • documentul “Infantry Small Arms Post 2025”- grupul de lucru NATO LCG1 Land Capability Group;
  • documentul “Lessons learned Russo-Ukr War” -grupul de lucru NATO LCG1 Land Capability Group;
  • documente de tip DECISION SHEET – grupul CNAD AMMUNITION SAFETY GROUP AC 326;
  • documentul “Joint Insensitive Munitions Test Standards and Compliance Assessment” – grupul CNAD AMMUNITION SAFETY GROUP AC 326;
  • documentul “Ammunition and Explosives Hazard Classification Procedures” – grupul CNAD AMMUNITION SAFETY GROUP AC 326.
 1. Participări ale reprezentanţilor ACTTM în cadrul grupurilor de lucru organizate la nivel european:
 • ACTTM este reprezentată în cadrul a două grupuri de lucru ale AGENŢIEI EUROPENE PENTRU APĂRARE (EDA),
 • participare cu doi experţi în comitetul tehnic din cadrul Comisiei Europene de Standardizare – CEN/BT Technical Commitee “Energetic materials for defense use” (urmare la propunereaOrganismului Naţional de Standardizare din Franţa – AFNOR privind înfiinţarea unui nou comitet tehnic (TC) la nivel european, intitulat „Energetic materials for defense use” ACTTM a nominalizat la solicitarea ASRO doi specialişti care să facă parte din acest comitet tehnic. Datorită restrângerilor bugetare nu a fost posibilă participarea la nicio reuniune a comitetului tehnic).
 1. UTILIZAREA PROCEDURILOR ŞI STANDARDELOR NATO

       În vederea obţinerii şi menţinerii interoperabilităţii atât între categoriile de forţe ale Armatei, cât şi între acestea şi forţele armate ale statelor membre ale organismelor internaţionale la care România este parte, în activităţile de bază ale structurilor din componenţa ACTTM, pentru realizarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi testare-evaluare şi pentru elaborarea specificaţiilor de dezvoltare, utilizarea şi aplicarea standardelor militare NATO constituie o prioritate. În acest scop, în cursul anului 2015, au fost luate măsuri organizatorice menite să îmbunătăţească acest lucru în special sub aspectul gestionării standardelor şi accesului la conţinutul acestora. Astfel au fost informaţi specialiştii din structurile subordonate despre existenţa cataloagelor standardelor NATO actualizate şi modul de obţinere a lor de pe site-ul public al agenţiei NATO de standardizare (nso.nato.int) şi s-a indicat ca specialiştii ACTTM să obţină un cont valid de acces pe acest site. Specialiştii ACTTM au fost informaţi de existenţa pe site-ul Agenţiei Militare de Standardizare a catalogului standardelor militare tehnice în vigoare în Armata României şi a bazei de date privitoare la situaţia acceptării şi implementării acordurilor de standardizare NATO. De asemenea a fost sprijinită activitatea cercetătorilor din ACTTM prin punerea la dispoziţia lor a informaţiilor, standardelor, altor documente de standardizare solicitate de aceştia.

 1. CONCLUZII:

       Deşi activitatea de acceptare şi implementare a acordurilor de standardizare NATO este deosebit de importantă în Armata României, proiectele legate de standardizare nu sunt, de regulă, incluse în Planul sectorial de cercetare al Agenţiei, iar sarcinile de standardizare pe care le are ACTTM, nu sunt totdeauna primite cu interes de către specialiştii din structurile subordonate.

       Principalele disfuncţionalităţi identificate în activitatea de standardizare şi care au perturbat îndeplinirea sarcinilor au fost de natură organizatorică, dar şi datorate unor cauze obiective:

 • insuficienta cunoaştere a prevederilor documentelor pe baza cărora se derulează activitatea de standardizare în cadrul MApN de către specialiştii angrenaţi în activităţi de standardizare (grupuri de lucru, elaborarea documentelor de standardizare, etc.). De aceea este necesar ca un număr cât mai mare de specialişti din cadrul ACTTM să participe la Cursul de specializare în standardizare militară organizat la UNAp.
 • reducerea numărului de specialişti din ACTTM pentru fiecare din domeniile de competenţă;
 • suprapunerea sarcinilor legate de activitatea de standardizare peste sarcinile specifice de cercetare-dezvoltare şi testare-evaluare;
 • restrângerile bugetare din cauza cărora reprezentanţii naţionali din ACTTM la grupurile NATO nu au putut participa la reuniunile grupurilor respective, aceasta având drept consecinţă imposibilitatea de participare la luarea de decizii şi slaba informare a acestora.
 • imposibilitatea accesului specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniu la baza de date NSA disponibilă în reţeaua RO NS NOAN (CRONOS).

       În concluzie, pentru o mai bună desfăşurare a activităţii în domeniul standardizării este necesară o mai mare implicare şi o participare mai activă a specialiştilor şi mai ales a responsabililor de domeniu şi a reprezentanţilor naţionali din ACTTM în grupurile de lucru NATO la activităţile privind acceptarea şi implementarea documentelor de standardizare NATO. De asemenea, este necesară o mai bună instruire în ceea ce priveşte standardizarea militară a specialiştilor, prin participarea în număr cât mai mare la cursurile care se organizează în cadrul ministerului.