Revista Tehnică Militară

Revista conţine articole cu date din activitatea de cercetare ştiinţifică şi inovare tehnologică specifică celor trei categorii de forţe armate, terestre, aeriene, navale şi ale altor structuri din cadrul Ministerului Apărării, precum şi strategii, management, noutăţi din domeniul cercetării ştiinţifice, manifestări ştiinţifice etc.

Cercetătorii ştiinţifici, cadrele didactice, personalul specializat cu preocupări în domeniul achiziţiilor, cercetării, proiectării, mentenanţei şi logisticii produselor militare pot găsi în această revistă un mediu adecvat de diseminare şi informare, deosebit de util şi necesar pentru cariera profesională.