REZULTATELE PROBEI SCRISE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ASISTENT II

ANUNŢ

   CU REZULTATELE PROBEI SCRISE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ASISTENT II LA BIROUL SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI MARKETING DIN SECŢIA SPECIFICAŢII TEHNICE, PLANIFICARE ŞI MARKETING  DIN COMANDAMENTUL AGENŢIEI DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Promovat/nepromovat
1.  Badea Gabriel 87 Promovat

 

Candidaţii  nemulţumiţi de punctajul obţinut  pot  formula contestaţie până la data de 02.04.2018, ora 11.00, conform art. 45 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventuala contestaţie se depune la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor plt.maj. Dumitru Elena, 021/4233058, int. 258.