Romanian National Quantum Communication Infrastructure

 

Despre

Proiectul RoNaQCI propune dezvoltarea, la nivel național, a unei infrastructuri de comunicații cuantice, cu scopul de a identifica si implementa soluții la cele mai importante provocări ale digitalizării – creșterea securității și eficienței rețelelor de comunicații. Proiectul include activități pentru implementarea sistemelor și rețelelor cuantice avansate de producție, care combină cele mai avansate dispozitive de securitate cuantice și clasice, incluzând în mod explicit testarea interfeței dintre sistemele spațiale și terestre ale QCI, activități de instruire și educare, precum și diseminare și comunicare către un număr mare de potențiali utilizatori, activități de demonstrare, testare și exploatare a primelor rețele naționale și metropolitane de comunicare cuantică la distanță lungă din România.

Consorțiul alcătuit pentru realizarea proiectului este coordonat de Universitatea Politehnică din București și include 30 de membri ( 12 universități, 7 institute de cercetare, 3 agenții naționale, 3 companii și alte organizații interesate)

Rețeaua metropolitană București din care face parte METRA.

Obiective

Inițierea proiectului RoNaQCI reprezintă un pas cheie către implementarea tehnologiei cuantice de ultimă generație (QT) cu scopul de a aborda și atenua provocările majore ridicate de era digitală, printre care cele mai proeminente sunt comunicarea sigură și capacitatea de calcul îmbunătățită bazată pe legile fizicii cuantice. Proiectul este aliniat Programului Europa Digitală, deoarece obiectivul său principal constă în construirea și implementarea unei infrastructuri de comunicații cuantice securizate în România, care urmează să servească drept infrastructura de bază a unui viitor „Internet cuantic” la o scară mai largă a UE. Alte obiective cardinale ale proiectului se concentrează pe:

crearea unei mase critice de experți QT pentru a obține un impuls crescut pentru a avansa în continuare aceste tehnologii într-un ritm accelerat (viteză), luând în considerare în același timp actori precum industria, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). ) și organisme publice,

stabilirea de rețele naționale de centre tehnologice de comunicare cuantică (QC), menite să ofere atât perfecționare, cât și baze de testare tehnologică, pe baza unei strategii coerente care le va transforma în centre europene de inovare digitală cu drepturi depline ( EDIH), menite să performeze ca jucători cheie în dezvoltarea și promovarea tehnologiei QC. Un astfel de pas va contribui la asigurarea și consolidarea rolului UE de actor cheie într-o lume în care QT este omniprezent.

În conformitate cu obiectivele programului, proiectul este axat către:

a) implementarea sistemelor și rețelelor cuantice naționale și metropolitane avansate (denumite de acum înainte Infrastructura Națională de Comunicații Cuantică a României – RoNaQCI),

b) testarea tehnologiilor de comunicații cuantice in-situ și integrarea acestora cu rețelele de comunicații existente, exploatându-le în același timp prin intermediul unor cazuri de utilizare avansate care combină comunicațiile cuantice și clasice, cu accent cheie pe monitorizarea neîntreruptă.

Pe scurt, obiectivele specifice ale proiectului sunt:

O1. Implementarea de sisteme și rețele cuantice naționale avansate (RoNaQCI)

O2. Testarea, monitorizarea și integrarea RoNaQCI cu infrastructura clasică de comunicații

O3. Dezvoltarea de cazuri de utilizare, adaptate intereselor strategice în exploatarea RoNaQCI, conectând autorități publice, entități guvernamentale, universități, institute de cercetare și companii private

O4. Dezvoltarea de abilități avansate pentru a crea un număr mare de utilizatori instruiți în domeniu

O5. Participarea la eforturile de proiectare și dezvoltare la nivelul UE, anticipând Internetul cuantic

Obiective în cifre:

Realizarea a peste 1500 km de rețea de fibră optică dedicate ( 16 NOC nationale și 20 metropolitane)

Realizarea a 6 rețele metropolitane în orașelee București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și Constanța

Realizarea de 36 de legături securizate QKD (Quantum Key Distribution)

16 cazuri de utilizare în domenii precum : educație, cercetare, medicină, finanțe, centre de date, administrație publică și comunicații speciale

15 hub-uri quantum pentru educație și formare

Crearea de 4 puncte de acces pentru interfațarea cu rețele similare externe ( Ungaria, Serbia, Bulgaria, Moldova)

Activități

Proiectul include activități pentru implementarea sistemelor și rețelelor cuantice avansate de producție, incluzând în mod explicit testarea interfeței dintre sistemele spațiale și terestre ale QCI, activități de formare și educare, precum și diseminare și comunicare către un număr mare de potențiali utilizatori, activități de demonstrare, testare și exploatare a primelor rețele naționale și metropolitane de comunicare cuantică la distanță lungă din România (compatibilă cu arhitectura sistemului EuroQCI) și activități de cooperare și participare cu alte entități UE la implementare planificați împreună cu eforturile strategice pentru proiectarea și construirea unei arhitecturi generale de sistem EuroQCI.

Principalele grupuri de activități ale proiectului sunt:

A1. Management de proiect, coordonare, raportare, activități financiare și de achiziții

A2. Activități de definire, instalare, diagnosticare, testare și întreținere a topologiei infrastructurii

A3. Activități de formare și educație

A4. Activități de elaborare specificații, proiectare, dezvoltare, integrare, implementare și testare software

A5. Activități de cooperare externă și schimb de bune practici

A6. Activități de diseminare si comunicare

Link-uri

Pagina oficială a proiectului – https://www.ronaqci.upb.ro/