Armă de asalt cu mencanism de tragere autoadaptiv

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-1981

Nr. contractului 281PED

Titlu proiect: Armă de asalt cu mencanism de tragere autoadaptiv

(Assault rifle with self adaptive firing mechanism)

Acronim SAAR

Domeniu: 2.3 – Securitate

Perioadă proiect: 03/08/2020 – 31/03/2022

În prezent, una dintre limitările în ceea ce privește funcționarea armelor automate, mai ales a celor individuale de asalt, o constituie apariția autoinițierii, și anume inițierea cartușului ca urmare a încălzirii țevii, fără ca trăgaciul armei să fie acționat. Apariția autoinițierii duce la reducerea performanțelor armamentului prin limitarea numărului de cartușe ce poate fi tras într-o anumită perioadă de timp și la reducerea siguranței trăgătorilor pe timpul utilizării armamentului.

Proiectul SAAR își propune:

 1. realizarea unui model demonstrativ de armă de asalt care să facă imposibilă apariția fenomenului de autoinițiere
 2. modificarea mecanismului de tragerea astfel încât acesta să funcționeze fie în modul closed bolt (când temperatura țevii este sub limita de apariție a autoinițierii) fie în modul open bolt (după ce temperatura țevii trece de limita de apariție a autoinițierii).
 3. Realizarea unui model demonstrativ care va asigura atât siguranța în utilizare din punct de vedere al trăgătorului și a echipei din care face parte, cât și păstrarea performanțelor armei (cadență de tragere, precizie, etc.) indiferent de intensitatea utilizării acesteia.

Descriere mod de funcționare propus:

Primele cartușe vor fi trase cu mecanismele funcționând în modul closed bolt, iar pe măsură ce țeava armei se va încălzi, mecansmele de dare a focului vor funcționa în modul open bolt, trecerea realizându-se automat, fără a fi nevoie de implicarea trăgătorului.

 

Consorțiu

Proiectul SAAR va fi derulat într-un consorțiu compus din ACTTM (coordonatorul proiectului), care asigură expertiza tehnico-științifică a Ministerului Apărarii și ICPE SA (P1) – IMM al cărui obiect principal de activitatea este cercetarea-dezvoltarea, fiind principalul organism de cercetare-dezvoltare în domeniul electric din România. Cei doi parteneri din consorțiu au maturitatea, experiența și resursele necesare pentru a asigura realizarea tuturor obiectivelor propuse pentru realizarea proiectului.

 

 

Rezultatele estimate

Rezultatele estimate ale proiectului constau în:

 • Studiu tehnic privind stabilirea temperaturii limită la care apare autoinițierea.
 • Studiu tehnic privind stabilirea unei relații între temperatura camerei de încărcare și cadența de tragere a armei.
 • Studiu tehnic privind cerințele impuse motorului electric ce urmează a fi integrat pe arma de asalt.
 • Controler care să asigure funcționarea autonomă și activă a modelului demonstrativ.
 • Realizarea unui motor electric.
 • Model demonstrativ al armei de asalt cu mecanism de dare a focului cu funcționare open bolt / closed bolt.
 • Proceduri pentru validarea armei de asalt cu mecanism de dare a focului cu funcționare open bolt / closed bolt.
 • Raport de testare în laborator și calibrare a modelului experimental / conceptului.

Rezultatele obținute

Rezultatele obținute până în prezent constau în:

 • Studiu tehnic privind stabilirea temperaturii limită la care apare autoinițierea.
 • prezentarea determinărilor experimentale privind temperatura minimă de autoinițiere a capsei.
 • prezentarea determinărilor experimentale privind temperatura minimă de autoinițiere a încărcăturii de azvârlire.
 • Studiu tehnic privind stabilirea unei relații între temperatura camerei de încărcare și cadența de tragere a armei.
 • modelarea analitică a fenomenului de transfer termic ce apare pe timpul tragerilor realizată conform STANREC 4367 Thermodynamic Interior Ballistic Model with Global Parameters.
 • modelarea transferului termic, pentru obținerea temperaturii peretelui interior și peretelui exterior al țevii, realizată în Ansys
 • prezentarea determinărilor experimentale ale fenomenelor termice ce apar pe timpul tragerilor, cu diferite tipuri de arme.
 • Studiu tehnic privind cerințele impuse motorului electric ce urmează a fi integrat pe arma de asalt.
 • analiza cerințelor care au stat la baza proiectării actuatorului liniar.
 • definirea caracteristicilor pentru produsul final.
 • Controler care să asigure funcționarea autonomă și activă a modelului demonstrativ.
 • definirea shemei logice de funcționare.
 • proiectare și realizare controler.
 • Realizarea unui motor electric.
 • proiectarea și realizarea actuatorului liniar.
 • Model demonstrativ al armei de asalt cu mecanism de dare a focului cu funcționare open bolt / closed bolt.
 • proiectarea și realizarea componentelor modelului demonstrativ
 • întocmire documentație pentru Cerere brevet de invenție

Click pentru Rezumat etapa I

Click pentru Rezumat etapa II

Publicații

Dragoș-Șt. Nicolescu, Alexandru Radulian, Mihai Maricaru, Sebastian Prică, High Force Heavy Duty Direct Current Actuator, Revue Roumaine des Sciences Techniques Série Électrotechnique Et Énergétique, 2021, acceptat pentru publicare.

Dragoș-Șt. Nicolescu, Alexandru Radulian, Mihai Maricaru, Sebastian Prică, Nicolae Mocioi, New Solution of Electromagnetic Launcher, Revue Roumaine des Sciences Techniques Série Électrotechnique Et Énergétique, 2021, acceptat pentru publicare.

Infrastructură

ICPE: https://eeris.eu/ERIO-2000-000R-0093

ACTTM: https://eeris.eu/ERIF-2000-000K-1720

 

Contact

Email către prosca@acttm.ro dacă aveți întrebări relativ la proiectul SAAR.