Sistem cumulativ diedric flexibil pentru tăierea sub apă a structurilor metalice (FlexMetCut)

DATE GENERALE

Titlul proiectului: Sistem cumulativ diedric flexibil pentru tăierea sub apă a structurilor metalice

Acronimul: FlexMetCut

Programul: PN-III Programul 2 – Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare – Proiect experimental-demonstrativ

Codul proiectului: PN-III-P2-2.1-PED-2016-0545

Contract de finanţare: 43PED/2017

Sursa de finanţare: Bugetul de stat

Valoarea totală a contractului: 600.000 lei

Durata proiectului: 18 luni

Perioada de derulare a proiectului: 03.01.2017 – 03.07.2018

Contractor: Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie

Director proiect: Cpt.dr.ing. Teodora ZECHERU, telefon: +4021.332.11.99; e-mail: teodora.zecheru@yahoo.com

PARTENERI

Coordonator proiect

Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie

Şoseaua Olteniţei nr. 225, Sector 4, Bucureşti, web site: www.nbce.ro

Director proiect – Cpt.dr.ing. Teodora ZECHERU; e-mail: teodora.zecheru@yahoo.com

Membrii echipei de cercetare: Gabriel EPURE, Claudiu LAZAROAIE, Traian ROTARIU, Liviu MATACHE, Eugen TRANA, Ovidiu IORGA, Gabriel IOSIF, Marin RAICOVICI, Olga RUSU, Calin MUNTIU, Gheorghe DUMITRESCU.

Partener P1:

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Splaiul Independentei nr. 313, Sector 6, Bucuresti, web site: www.pub.ro

Responsabil de proiect – Conf.dr.ing. Edina RUSEN; edina_rusen@yahoo.com

Membrii echipei de cercetare: Alexandra MOCANU, Aurel DIACON, Florica RIZEA.

 

Prezentul proiect se axează pe cercetarea, realizarea, fabricarea şi testarea-evaluarea la nivel experimental a unui produs nou pentru tăierea rapidă a structurilor metalice găsite în apă.

Problema în cazul utilizării produsului în apă este legată de condiţiile / parametrii fizici şi chimici, cum ar fi: presiunea, temperatura, densitatea mediului (apă sărată în locul aerului), rapiditatea şi rezistenţa fixării/montajului, stand-off-ul, grosimea structurii metalice vizate etc. În ansamblu, sistemul cumulativ diedric flexibil de tăiere a structurilor metalice găsite sub apă propus reprezintă un produs original şi inovator la nivel naţional şi internaţional, până în prezent neexistând o soluţie similară la nivel industrial sau de cercetare. Entităţile participante în proiect propun ca rezultat final realizarea şi validarea, în vederea transferării către industrie şi introducerea în fabricaţie a modelului experimental pentru un sistem flexibil de tăiere cu jet cumulativ a structurilor metalice aflate în apă, care asigură tăierea liniară pentru o grosime de până la 20 mm a structurilor metalice găsite până la 30 m în adâncime.

Proiectul este un parteneriat între Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie – CO, şi Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – P1. Se porneşte de la un concept formulat pentru tehnologie / produs (TRL 2), care constă în polimerul care a fost testat pentru proprietăţile fizice şi chimice şi este disponibil ca tehnologie de laborator (şi face obiectul unei cereri de brevet de invenţie), unde P1 va livra către CO un tip de poliuretan dopat cu particule de magnetită de dimensiuni nanometrice, şi se dezvoltă o tehnologie de laborator validată (TRL 4) pentru produsul final, la nivel de model experimental, CO axându-se pe sinteza de exploziv plastic, căptuşeala metalică, fabricarea şi validarea întregului sistem. .

determinarea modelului de interacţiune şi a valorilor optime ale parametrilor fizici, chimici şi mecanici pentru încărcăturile cumulative;

stabilirea tipului de exploziv şi de liner capabil să asigure simultan forţa de penetrare maximă pentru jetul cumulativ, precum şi flexibilitatea necesară pentru mularea pe structurile metalice plane şi cilindrice;

stabilirea compatibilităţii, a materialului suport optim şi a tehnologiei de fabricare la nivel de laborator;

publicarea de articole in reviste de circulatie internationala;

participarea cu lucrari stiintifice la sesiuni si workshop-uri militare si civile;

stabilirea unei tehnologii de laborator / specificatie tehnica de produs pentru modelul experimental;

elaborarea de rapoarte de testare si de activitate.

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Raport etapa 1 – Cercetări experimentale privind obţinerea sistemului cumulativ diedric flexibil pentru utilizare în apă la nivel de model experimental Descarca raport
Perioada de derulare: 03.01.2017 – 15.12.2017

Raport etapa 2 – Validarea sistemului cumulativ diedric flexibil pentru tăierea sub apă a metalelor ca model experimental la scară de laborator Descarca raport
Perioada de derulare: 15.12.2017 – 03.07.2018

DISEMINARE

  • Flexible linear shaped charges for underwater cutting, Proceedings of 20th International Seminar – New Trends in Research of Energetic Materials, 26-28 Aprilie 2017, Pardubice, Cehia -prezentare poster-
  • New Type of Conductive Materials Based on Carbon Fibers, Conferinta AdvPhotoCat 2017 – Advances on Photocatalysis and Energy 2017, 14-16 Iulie 2017, Creta, Grecia -prezentare orala-
  • Novel facile method for obtaining CdSe/polyaniline/C60 composite material, Conferinta AdvPhotoCat 2017 – Advances on Photocatalysis and Energy 2017, 14-16 Iulie 2017, Creta, Grecia -prezentare orala-
  • Supported Cu0 nanoparticles catalyst for controlled radical polymerization reaction and block-copolymer synthesis, Scientific Reports, vol. 7, art. no.: 10345(2017), doi:10.1038/s41598-017-10760-w.
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????