Titlul proiectului: Sistem de protecţie împotriva exploziei, agenţilor chimici şi biologici, destinat echipării clădirilor

Acronimul: DOORANTIEX

Codul proiectului: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0370

Instituţia finanţatoare: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, al Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, CNCS-UEFISCDI

Programul de finanţare: Planul Naţional III (PN III), Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Tip proiect: Transfer de cunoaştere la agentul economic „Bridge Grant”

Contract nr.: 52BG / 2016

Durata proiectului: 19.12.2016 – 30.09.2018

Bugetul proiectului: 460.000,00 lei

Coordonatorul proiectului: Academia Tehnică Militară, România

Director de proiect: Conf. dr. ing. Cătălin BACIU

Parteneri: – Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie

– SETUM S.A.

Rezumatul proiectului

Evenimentele cu caracter terorist petrecute în ultimul deceniu au determinat regândirea politicilor de securitate în întreaga lume, astfel că, şi în România, nivelul de protecţie a fost ridicat pentru multe tipuri de construcţii aparţinând sistemului naţional de securitate. Asigurarea  desfăşurării activităţilor specifice în condiţii de siguranţă este conferită şi de adoptarea soluţiilor privind protecţia căilor de acces aferente acestor construcţii.

Consorţiul cuprinde două instituţii redutabile în domeniul cercetării aplicate, Academia Tehnică Militară şi Centrul de Cercetare Ştiinţificănpentru Apărare CBRN şi Ecologie, alături de un agent economic puternic SETUM S.A., cu experienţă bogată şi capacitate mare de producţie în domeniul tâmplăriei metalice.

Bazându-se pe o infrastructură modernă şi bine-dezvoltată, agentul economic doreşte să îşi mărească gama de produse prin realizarea de uşi rezistente la explozii şi la atacuri chimice şi biologice. Uşile etanşe pentru adăposturile de protecţie civilă, uşile antifoc, precum şi tâmplăria metalică rezistentă la acţiunea armelor de foc, produse în prezent de societatea SETUM S.A. reprezintă un oportun punct de plecare în soluţionarea proiectului propus.

Proiectul de cercetare propune stabilirea soluţiilor optime de realizare a uşilor rezistente explozii şi la atacuri chimice şi biologice, în condiţiile îndeplinirii condiţiilor impuse de reglementările în vigoare şi în condiţii de eficienţă economică. Se urmăreşte implementarea acestor sisteme de protecţie la clădiri noi, dar şi existente, pentru destinaţii cu caracter militar, dar şi pentru domenii civile.

Proiectul de cercetare propus va răspunde tuturor necesităţilor agentului economic, iar pe baza rezultatelor obţinute în urma analizelor numerice şi testărilor experimentale efectuate, agentul economic va putea agrementa produsele, urmând a le produce cu propriile facilităţi şi a le comercializa atât în ţară, cât şi în ţările vecine.