Sistemul de management al calității

În anul 2018 activitatea în domeniul asigurării şi supravegherii calităţii s-a desfăşurat în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015 şi Publicaţiilor NATO de asigurare a calităţii – AQAP (implementat ca urmare a acceptării STANAG 4107/ed. 11, Acceptarea mutuală a asigurării guvernamentale a calităţii şi folosirea publicaţiilor alianţei de asigurare a calităţii).

Prin recertificarea sistemului de management al calităţii în decembrie 2018, de către AJA CERT SRL prin AJA Registrars Ro, reprezentantul oficial în România al Organismului Multinaţional de Certificare şi Instruire AJA Registrars Europe, se recunoaşte menţinerea şi  îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii, în conformitate standardul SR EN ISO 9001:2015

Domeniile de activitate pentru care ACTTM este certificat sunt: 

– Cercetare ştiinţifică, proiectare-dezvoltare, microproducţie, testare şi evaluare pentru domeniul apărării şi securităţii cuprinzând sisteme terestre, aero şi navale.

– Mentenanţă pentru sisteme şi echipamente militare şi de securitate în domeniul terestru, aero şi naval.

– Încercări mecano-climatice, etalonări şi măsurători specifice pentru sisteme şi echipamente militare şi de securitate.

În scopul îmbunătăţirii activităţii structurilor din compunere/subordine, ACTTM respectă Cerinţele referitoare la asigurarea calităţii produselor/serviciilor ce se achiziţionează în cadrul M.Ap.N., ce trebuie urmărite de către autorităţile contractante din M.Ap.N., în procesul de derulare a achiziţiilor de produse/servicii specifice apărării.

Politica şi obiectivele calităţii sunt cunoscute la toate nivelurile organizatorice, prevederile acestora fiind obligatorii.

Pentru atingerea obiectivelor calităţii, conducerea organizaţiei a utilizat toate resursele materiale, financiare şi umane, a analizat periodic eficienţa sistemului şi eficacitatea măsurilor preventive şi corective stabilite. Au avut loc analize efectuate de managementul ACTTM, atât la nivelul centrelor, cât şi pe întreaga agenţie.

Activităţile de cercetare-dezvoltare, de testare-evaluare, achiziţii precum şi elaborarea specificaţiilor tehnice s-au derulat în baza procedurilor operaţionale şi instrucţiunilor de lucru specifice.

  •