Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Rezumat

Scopul proiectului „SISTEM OPTOELECTRONIC COMPLEX PENTRU OBSERVARE ŞI ANALIZĂ MULTISPECTRALĂ” (acronim SOIM) este de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul sistemelor optoelectronice complexe pentru observare şi analiză multispectrală (în benzile VIS, NIR, SWIR, MWIR şi LWIR), abordând şi sistemele vector purtător fără pilot, care să se concretizeze cu realizarea unor produse cu un real potenţial de valorificare pe piaţă. Rezultatele acestor cercetări teoretice şi experimentale vor consta în dezvoltarea unui model experimental bazat pe implementarea ultimelor tehnologii din domeniu. Modelul va parcurge un plan de testare complex, care va cuprinde verificări atât în laborator, cât şi în teren.

Sistemul complex SOIM rezultat în urma derulării acestui proiect va avea trei componente de bază:

  • platforma de observare multispectrală, conţinând senzori care acoperă domeniile spectrale VIS, NIR, SWIR, MWIR şi LWIR;
  • vectorul purtător ce va efectua operaţiuni de zbor controlat înspre şi în proximitatea obiectivelor de interes;
  • blocul de comandă, control şi analiză.

Sistemul SOIM va fi de tipul scalabil, ceea ce va permite utilizatorului configurarea acestuia în funcţie de necesităţile proprii, cum ar fi:

  • în agricultură, poate fi utilizat în detectarea gradului de coacere a culturilor în configuraţie minimă cu vectorul purtător echipat cu senzorul SWIR şi blocul de comandă şi control;
  • în lupta împotriva incendiilor din păduri, sistemul SOIM poate fi utilizat în configuraţie cu senzorii SWIR şi LWIR care vor permite localizarea focarelor incendiului şi eventualele persoane a căror siguranţă este pusă în pericol;
  • în cazul asigurării securităţii frontierelor, asigurării pazei obiectivelor de interes (rafinării, parcuri industriale, magistrale conducte etc.) SOIM trebuie să conţină toate cele trei componente echipate minim cu senzorii VIS, SWIR şi LWIR;
  • în domeniul militar, sistemul SOIM este justificat să fie complet deoarece acţiunile de observare a câmpului tactic se desfăşoară, de cele mai multe ori, în cele mai dificile condiţii atmosferice (împotriva obscuranţilor naturali sau/şi artificiali) şi împotriva echipamentelor de camuflare.