Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Date de identificare

  • Sursa de finantare: Bugetul de stat
  • Cod Proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1673
  • Contract: 304 din 01/07/2014
  • Titlul proiectului: SISTEM OPTOELECTRONIC COMPLEX PENTRU OBSERVARE ŞI ANALIZĂ MULTISPECTRALĂ
  • Acronim: SOIM
  • Director de proiect: Mr.dr.ing. Ţurcanu Daniel
  • Coordonator: Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare