Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii MilitareStadii de realizare
Activitățile planificate au fost astfel realizate:

A. Tema de proiectare

A fost întocmită tema de proiectare aferentă sistemului SOIM.
B. Proiectarea sistemului SOIM
A fost realizată documentația de execuție a sistemului SOIM –nivel model experimental care conține:
- Documentație de execuție platformă de senzori:
o Documentație de execuție canal de termoviziune;
o Documentație de execuție canal zi/noapte NIR;
o Documentație de execuție canal de zi;
o Documentație de execuție sistem mecanic platormă de senzori.
- Documentație de execuție vector purtător (dronă aeriană –quadcopter);
- Documentație de execuție bloc comandă și control;
- Interfața grafică a utilizatorului.
C. Testarea prin simulare
Înainte de a începe realizarea modelului experimental, au fost testate prin simulare următoarele componente:
- Partea optică:obiectivul pentru canalul zi/noapteși ocularul pentru cele două canale NIR și LWIR–utilizând pachetul ZEMAX;
- Partea mecanică: carcasele lunetelor, elementele mecanice de prindere ale platformei cu senzori, elementele mecanice ale dronei –utilizând capabilitățile de simulare ale SolidWorks-uluiși cele ale pachetului ANSYS;
- Partea electrică: placile electronice ale senzorilorși toată electronica dronei au fost simulate utilizând Orcad.
D. Execuția modelului experimental al SOIM
Au fost realizate următoarele activități:
- execuția ME al lunetei pe bază de termoviziune;


Luneta pe bază de termoviziune –vedere generală SolidWorks

Luneta pe bază de termoviziune –model experimental
- execuția ME al lunetei de vedere zi/noapte cu senzor NOCTURN XL/PHOTONIS;

Vederi de ansamblu ale modelului experimental

Modulul FPGA, placa adaptoare și microdisplay-ul
- obiectivul pentru camera NIR

Lentilele obiectivului F 100 mm
- execuția ocularelor necesare lunetelor de pe platforma de senzori;

Lentilele ocularului
- execuția ME al interfeței grafice de comandă și control;

Reprezentare grafică a interfeței, sursele video fiind doarpentru exemplificare.
•execuția ME al blocului de comandă și control.

Unitatea de comandă și control
•Platforma cu senzori

Platforma cu senzori
•drona aeriană


Dronă aeriană cu brațe și tren de aterizare pliabile
Dronă aeriană cu brațe și tren de aterizare pliabile