Structuri compozite modulare pentru protectia împotriva efectelor complexe ale dispozitivelor explozive improvizate (Ied-protect)

 • Titlul proiectului: Structuri compozite modulare pentru protectia împotriva efectelor complexe ale dispozitivelor explozive improvizate
 • Acronimul: IEDPROTECT
 • Programul: PNCDI II – Parteneriate în domenii prioritare
 • Codul proiectului: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1351
 • Contract de finanţare: 283/2014
 • Sursa de finanţare: Bugetul de stat şi contribuţie financiară proprie
 • Valoarea totală a contractului:535.000 lei
  • Sursa 1 – de la bugetul de stat:250.000 lei
  • Sursa 2 – contribuţie financiară proprie:000 lei
 • Durata proiectului: 39 luni
 • Perioada de derulare a proiectului:07.2014 – 30.09.2017
 • Contractor: Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie
 • Director proiect: dr. Simona Maria BADEA

PARTENERI

 • Coordonator proiect

Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie

Şoseaua Olteniţei nr. 225, sector 4, Bucureşti

Director proiect – Fiz. dr. Simona Maria BADEA

 • Partener P1:

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, Bucureşti

Responsabil de proiect: Dr.ing. Eniko VOLCEANOV

 • Partener P2:

Academia Tehnică Militară

B-dul. George Coşbuc nr.39-49, sector 5, Bucureşti

Responsabil de proiect – Dr.ing. Adrian ROTARIU

 • Partener P3:

SC STIMPEX SA

Strada Teclu Nicolae nr. 46-48, sector 3, Bucureşti

Responsabil de proiect – Ing. Marcel ISTRATE

 • Partener P4:

SC EUROPLASTIC SRL

Bulevardul Timisoara nr. 98E, sector 6, Bucureşti

Responsabil de proiect – Ing. Marcel IONESCU

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul are ca scop realizarea structurilor compozite modulare de protectie balistică, care ar putea fi folosite pentru a atenua efectele distructive ale dispozitivelor explozive improvizate. Abordarea inovatoare propusă implică proiectarea, fabricarea si testarea de noi materiale celulare (ceramică si polimer), capabile să reducă amplitudinea undei de soc si de a creste nivelul de protectie oferit de structurile modulare compozite rezultate la vehicule blindate usoare si clădiri. Obiectivele tehnico-ştiinţ ifice ale proiectului sunt în strânsă legătură cu cele ale beneficiarilor militari si civili. Concret se urmăreste obtinerea unor panouri modulare, versatile, usor de montat, cu forme adaptate structurilor pe care sunt dispuse, fie că sunt vehicule sau clădiri.

 

REZULTATE PRECONIZATE

 • Obţinerea de noi structuri de protectie modulare pentru vehicule blindate (militare si civile) – model experimental;
 • Obţinerea de structuri de protectie flexibile pentru protectia clădirilor (în special a infrastructurilorl critice)-experimentale;
 • Formularea unor retete avansate pentru obtinerea spumelor hibride polimerice pe baza de poliuree si poliuretan, precum si a spumelor ceramice ecologice obtinute din deseuri industriale (cenusă de cărbune);
 • Demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii modelelor experimentale de structuri compozite modulare.

RAPOARTE DE ACTIVITATE

 • Etapa 1 Cercetări privind obţinerea, caracterizarea si prelucrarea noilor materiale utilizate pentru structurile compozite modulare de protectie la efectele DEI
  Perioada de derulare: 01.07 – 28.11.2014
 • Etapa 2 Realizarea variantelor preliminare de structuri compozite modulare pentru protecţie la efectele DEI
  Perioada de derulare: 01.01 – 30.11.2015
 • Etapa 3 Realizarea şi testarea modelelor experimentale
  Perioada de derulare: 01.01 – 05.12.2016
 • Etapa 4 Demonstrarea funcţionalităţii si utilităţii modelului. Protejarea drepturilor de proprietate pentru cercetare industriala. Diseminarea finală a rezultatelor
  Perioada de derulare: 01.01 – 30.09.2017

DISEMINARE

E.Volceanov, M.Georgescu, A.Volceanov, S. Badea – Ceramici termorezistente magneziano – fosfatice liate chimic/ Chemicallz bonded magnesia-phosphates high temperature resistant ceramics – Metallurgy and New Materials Research, vol. XXII, No.4/2014

Simona Badea, Mihaela Muresan, Enikö Volceanov, – Utilization of coal fly ash in multilayer composite structures for explosion mitigation,International Conference Greener and Safer Energetic and Ballistic Systems (GSEBS 2015), Academia Tehnica Militara, Bucuresti, 22-23 mai 2015, -prezentare poster-

Eniko Volceanov, Simona Badea, Adrian Volceanov, Victor Fruth, Camelia Cristea, Alexandru Micu, – Development of sintered foam ceramics derived from fly ash, The 19th Romanian Internationla Conference on Chemistry and Chemical Engineering / A 19-a Conferinţă Internationala de Chimie si Inginerie Chimica- RICCCE 2015, 2-5 Sept. 2015, Sibiu, -prezentare orală-.

Eniko Volceanov; Simona Maria Badea; Adrian Volceanov; Cristian George Dragomirescu, – Light cellular ecoceramics from industrial waste for blast mitigation structures, The 14 th Conference of the European Ceramic Society, 21-25 iunie 2015, Toledo, Spania -prezentare poster ID 1993-.

Eniko Volceanov, Alexandru Micu, Camelia Cristea,Mihai Eftimie,Victor Fruth,Adrian Volceanov, – Recycling of coal ash from thermal power plants and glass wastes for foam glass, The 3nd Conference of The Serbian Ceramic Society, 15-17 iunie 2015, Belgrad, Serbia, -prezentare poster-

Eniko Volceanov, Alexandru Micu, Camelia Cristea, Alberto Ion, Adrian Volceanov, Mihai Eftimie – Valorization of coal ash from thermal power plants and glass wastes for foam ceramics, Workshop on „Residue valorisation in construction materials considering chemical and radiological issues”, COST Action TU1301 (Norm for Building Materials) 8-9 octombrie 2015, Leuven, Belgia prezentare poster

Camelia Cristea, Eniko Volceanov, Adrian Volceanov, Marcel Istrate, Simona Badea, – Ecoceramici utilizate în protectia balistică, Al XII-lea Simpozion Naţional Pulberi Ceramice, Universitatea Politehnica Bucureşti, 20.11.2015 organizat de Societatea Română de Ceramică -prezentare orală-

Enikö Volceanov, Adrian Volceanov, Simona Badea, – Nanocomposite Materials for Harsh High Temperature Structural Applications, The 5th International Colloquium on “Physics of Materials”, Universitatea “Politehnica” Bucuresti, 10 – 11 Noiembrie 2016

Enikö Volceanov, Adrian Volceanov, Victor Fruth, Branko Matovic,Simona Badea,- Recycling of vitreous waste in ceramics with thermomechanical vocation, Conferinta Internationala de Chimie Fizica- ROMPHYSCHEM 16, 20-25 Septembrie 2016, Galati

Enikö Volceanov, Adrian Volceanov¬, Marco Truccato, Carmen Plapcianu, Simona Badea Lightweight ceramic composites from Romanian coal-firing power stations waste by using microwaves field technique, Conferinţă de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice “CONSILOX”, 16 – 20 Septembrie 2016, Sinaia

Simona Badea, Mihaela Mureşan, Ioana Lazăr, Blast response of modular structures reinforced with elastomeric coatings, Greener and Safer Energetic and Ballistic Systems GSEBS, 25-26 mai 2016,Bucureşti -poster-

Adrian Rotariu, Eugen Trană, Marius Cârmaci, Simona Badea, Static and dynamic measurement of polyurethanefoam strength and energy absorption capacity, , ISER-33rd International Conference on Nanoscience, Nanotechnology & Advanced Materials IC2NAM

Enikö Volceanov, Adrian Volceanov¬, Simona Badea, Behaviour of lightweight ceramic composites with coal-firing power stations ash by curing in microwaves field, ,-lucrarea este trimisa spre publicare in revista ISI – Revista Romana de Materiale-.

Enikö Volceanov, Simona Badea, Adrian Volceanov, Victor Fruth, Layered and particulate silicate-polymer nanocomposites for lightweight high strength applications -invited lecture-, The 4th Conference of the Serbian Society for Ceramic Materials,14-16.06.2017, Belgrade, Serbia

Enikö Volceanov, Adrian Volceanov, Simona Sandu, – Organic – Ceramic Oxides Hybrid Material for Blast Effect Mitigation, The 15th Conference & Exhibition of the European Ceramic Society -ECerS2017- Budapesta, 9-13.07.2017 -poster-

Enikö Volceanov, Adrian Volceanov, Simona Maria Sandu, Influence of microwave heating on coal bottom ash properties and microstructure , The 20th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering – RICCCE 2017, 6-9 September 2017, Poiana Brasov, Romania -poster-

Alil L.C., Arrigoni M., Badea S.M., Barbu C., Istrate M., Mostovykh P.S, – Some analytical solutions for the criss-cross composites subjected to out-of-plane quasi-static compression, International Conference on Structural and Mechanical Engineering for Security and Prevention 2017, 14 – 16 June 2017,Praga, Republica Cehă

Enikö Volceanov, Adrian Volceanov, Simona Sandu, – Leightweight ceramic from Romanian coal-firing power stations ash processed in microwaves field , lucrare trimisa spre publicare la revista ISI “Construction & Building Materials”, Editura Elsevier.