Trusă individuală de decontaminare imediată (TIDI)

DATE GENERALE

 • Titlul proiectului: TRUSĂ INDIVIDUALĂ DE DECONTAMINARE IMEDIATĂ
 • Acronimul: TIDI
 • Programul: PN III – Transfer la operatorul economic
 • Codul proiectului: PN-III-P2-2.1-PTE-2016-0132
 • Contract de finanţare: 16PTE/2016
 • Sursa de finanţare: De la bugetul de stat şi contribuţie financiară proprie
 • Valoarea totală a contractului: 1.986.541,00 lei

Sursa 1 – de la bugetul de stat: 1.660.041,00

Sursa 2 – Cofinanţare: 326500 lei

 • Durata proiectului: 24 luni
 • Perioada de derulare a proiectului: 06.10.2016 – 05.10.2018
 • Contractor: SC STIMPEX SA

PARTENERI

 • Coordonator proiect: SC STIMPEX SA cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Teclu nr. 46-48, sector 3, Cod poştal 032368, tel: 021.345.21.73, fax: 021.345.30.86, e-mail: office@stimpex.ro

Director de proiect – Dr.ing. Vasile ŞOMOGHI, email: v_somoghi@yahoo.com

 • Partener P1: Ministerul Apărării Naţionale prin Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie cu sediul în Bucureşti, sos. Olteniţei nr. 225, sector 4, Cod poştal 041309, tel: 021.332.11.99,  fax: 021.332.21.15, e-mail: office@nbce.ro

Responsabil de proiect – ing. Liliana RECE, email: lili_rece@yahoo.com

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al parteneriatului este asimilarea rezultatelor cercetărilor CCSACBRNE din cadrul proiectului Trusă individuală de decontaminare imediată, prin transferul tehnologiei de fabricaţie a produsului către agentul economic SC STIMPEX SA.

Trusă individuală de decontamninare imediată – TIDI  este destinată militarilor din toate categoriile de forţe ale armatei, pentru a putea conduce şi susţine operaţii într-un mediu ce se prezumă a fi contaminat CBRN. Produsul va asigura decontaminarea chimică, biologică şi radiologică a suprafeţelor descoperite ale corpului, echipamentului, armamentului şi a materialelor de strictă  necesitate aflate în dotarea personalului combatant. TIDI va înlocui pachetul de decontaminare individuală – PDI model 81 – care este în înzestrarea armatei române la ora actuală.

Obiective specifice, valorificabile în aplicaţii de interes pentru M.Ap.N. şi alte entităţi din Sistemul Naţional de Apărare:

– OS1: transferul fabricaţiei produsului la operatorul economic SC STIMPEX SA.

– OS2: omologarea şi introducerea produsului în înzestrarea armatei.

OS3: fabricarea TIDI în cantităţi suficiente pentru acoperirea cerinţelor existente la nivelul M.Ap.N. şi a altor unităţi operative din Sistemul Naţional de Apărare.

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Etapa 1 – Elaborare tehnologie de fabricaţie la nivel industrial TIDI

1.1. – Analiza tehnologiei de fabricaţie a prototipului de cercetare si stabilirea cerinţelor pentru trecerea la nivel industrial

1.2. – Elaborare specificaţie de fabricaţie prototip industrial TIDI si stabilirea necesarului de utilaje si echipamente pentru instalaţia pilot industrial.

Perioada de derulare: 06.10.2016 -30.12.2016

Etapa 2 – Execuţie lot prototip industrial Trusa Individuala de Decontaminare Imediata.

2.1. – Realizarea instalaţiei pilot de fabricaţie a prototipului industrial

2.2. – Întocmirea procedurilor tehnice de realizare a prototipului industrial. Întocmirea raportului de conformitate

2.3. – Achiziţia materiilor prime necesare execuţiei lotului prototip industrial şi efectuarea analizelor de conformitate pentru acestea.

2.4. – Execuţie lot prototip industrial – 200 buc. TIDI

2.5. – Analiza proprietăţilor fizico-chimice ale soluţiei si prafului de decontaminare din componenta TIDI. Întocmirea raportului de testare de conformitate

Perioada de derulare: 03.01.2017 -30.12.2017